Zarządzenie Nr 27/2005

Zarządzenie Nr  27/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 17 czerwca  2005 roku

 

 

w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

 

 

            Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), zarządza się co następuje.

 

§ 1.

Powołuję komisję ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych w składzie:

  1. Barbara Kotras – przewodnicząca
  2. Anna Żołądek
  3. Krystyna Matysiak
  4. Jarosław Władyszewski
  5. Beata Jędrocha

 

§ 2.

Zadaniem komisji jest prawidłowe i terminowe rozliczenie spisów inwentaryzacyjnych oraz weryfikacji powstałych różnic inwentaryzacyjnych i sposobu ich rozliczania.

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 45/96 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:58:23

Liczba wyświetleń strony: 9591

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka