Zarządzenie Nr 12/2005

Zarządzenie Nr 12/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 5 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie  dnia wolnego w Uczelni

 

 

      Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i  art. 49 ust. 2 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.       W dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II, w dniu 8 kwietnia 2005 roku ustala się:

 

1)     dzień rektorski  (bez zajęć) dla studentów i nauczycieli akademickich  Uczelni,

2)     dzień wolny od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickim.

 

2.       Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim  odpracowują dzień 8 kwietnia 2005 r. w dniach od 11 kwietnia 2005 roku do dnia 16 kwietnia 2005 roku w godzinach 15.30-16.50.

3.       W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 8 kwietnia 2005 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:56:35

Liczba wyświetleń strony: 10575

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka