Zarządzenie Nr 53/2005

Zarządzenie Nr  53  /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   30 września 2005 roku

 

 

w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Zakładu Informatyki w Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz uchwały nr 55/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2005r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Zakładu Informatyki w Filii,  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 W Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się,  z dniem 1 października 2005roku, Międzywydziałowy Zakład  Informatyki.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:00

Liczba wyświetleń strony: 9386

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka