Zarządzenie Nr 77/2005

Zarządzenie Nr 77 /2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15  grudnia  2005 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wchodzą:

  1. Instytut Historii
  2.  Instytut Filologii Polskiej
  3. Instytut Filologii Rosyjskiej
  4. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
  5. Samodzielny Zakład Neofilologii

 

§ 2.

 

1. W skład Instytutu Historii wchodzą:

      1)  Zakład Historii Starożytnej

2)      Zakład Historii Średniowiecznej

3)   Zakład Historii XVI-XVIII Wieku

4)  Zakład Historii Polski i Myśli Politycznej XIX Wieku

5)      Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku

6)  Zakład Historii Polski XX Wieku

7)  Zakład Historii Powszechnej XX Wieku

8)      Zakład Nauk Pomocniczych Historii

9)      Zakład Historii Kultury, Nauki i Oświaty

10)   Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

 

 

§3.

 

1. W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:

1)      Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

2)      Zakład Literatury Okresu Romantyzmu i XX Wieku

3)      Zakład Polszczyzny Współczesnej

4)      Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

5)      Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych

6)      Zakład Polszczyzny Historycznej

7)      Samodzielna Pracownia Filozofii i Teorii Kultury

8)      Samodzielna Pracownia Literatury Przedrozbiorowej

 

§ 4.

 

1. W skład Instytutu Filologii Rosyjskiej wchodzą:

1)       Zakład Literatury Rosyjskiej

2)       Zakład Językoznawstwa

      3)    Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Metodyki        

§5.

 

1. W skład Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa wchodzą:

1)   Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej

2)   Zakład Bibliotekoznawstwa

3)   Zakład Edytorstwa

      4)   Zakład Prasoznawstwa

5)      Zakład Teorii i Historii Książki

6)      Zakład Teorii i Historii Kultury

 

 

§ 6.

 

1. W skład Samodzielnego  Zakładu Neofilologii wchodzą:

1)  Sekcja  Niemiecka

2)  Sekcja Angielska

§ 7.

 

 

Tracą moc obowiązującą:

1.   Zarządzenie nr 54/2004 Rektora AŚ z dnia 2  listopada 2004r. 2002 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

2.   Zarządzenie nr 51/2005 Rektora AŚ z dnia 30 września 2005r. zmieniające zarządzenie nr 54/2004 Rektora AŚ z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

3.  Zarządzenie nr 67/2005 Rektora AŚ z dnia21 listopada 2005r.  zmieniające zarządzenie nr 54/2004 Rektora AŚ z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

 

 

§8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.


 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:24:20

Liczba wyświetleń strony: 9707

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka