Zarządzenie  Nr 27/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia  2014 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów wyższych 
w roku akademickim 2014/2015

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4, lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 159  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2014/2015 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 11:18:47
Data aktualizacji:2014-04-28 11:18:47

Liczba wyświetleń strony: 1942

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka