Traci moc na podstawie zarządzenia nr 25/2016

Zarządzenie Nr 34/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2012 roku w  prawie w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-05-23 14:15:02
Data aktualizacji:2016-05-18 14:36:51

Liczba wyświetleń strony: 1888

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka