Zarządzenie Nr 22/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. selekcji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 36 Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 79/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK zarządza się, co następuje:

§1

W celu prowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Kielcach powołuję Komisję ds. selekcji w składzie:

1)      mgr Andrzej Antoniak  – przewodniczący,

2)      mgr Adam Kacak – członek,

3)      mgr Adam Bandrowski – członek,

4)      mgr Edyta Brylska-Szmidt – członek.

 §2

Komisja ds. selekcji zbędnymi posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 §3

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie selekcji w celu stworzenia optymalnych warunków do gromadzenia i udostępniania zbiorów przez eliminowanie pozycji nieprzydatnych, w stosunku do aktualnych i przewidywanych potrzeb.

 §4

Organizację prac Komisji określają szczegółowo Zasady selekcji materiałów bibliotecznych, będące załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

 §5

 Komisja podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.

 §6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-04 13:13:07
Data aktualizacji:2014-04-04 13:14:41

Liczba wyświetleń strony: 1446

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka