Traci moc na podstawie zarządzanie nr 47/2016

Zmiany w zarządzeniu nr 11/2015, 60/2015, 86/2015

 Zarządzenie Nr 56/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                             

z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi

           

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a partnerskimi uczelniami zagranicznymi, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą:

1)      zarządzenie nr 47/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wymiany studentów między Uczelnią a partnerskimi uczelniami zagranicznymi w ramach programu LLP-Erasmus,

2)      zarządzenie 19/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2009.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-08-04 13:37:34
Data aktualizacji:2016-08-03 12:08:14

Liczba wyświetleń strony: 1751

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka