Zarządzenie Nr 6/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2014 roku

zmieniające zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 86 ust. 1 Statutu zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do Zarządzenia Nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zamiany § 2 ust. 3, który otrzymuje poniższe brzmienie:

 

„3. Udzielenie zamówień publicznych w trybie niniejszego Regulaminu regulowane jest w zakresie równowartości kwot powyżej 100 euro dla zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej i 3000 euro dla pozostałych zamówień, do równowartości kwot określonych w art.4 pkt.8 p.z.p.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-31 09:14:40
Data aktualizacji:2014-01-31 09:14:40

Liczba wyświetleń strony: 1750

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka