Zmienione zarządzeniem nr 102/2023

Zarządzenie Nr 48/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wartości historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz  § 7 ust. 2, § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie powszechnej inwentaryzacji i ewidencji obiektów stanowiących historyczne pamiątki działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Zespół ds. oceny wartości historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników, zwany dalej Zespołem, w składzie:

 

1)      mgr Andrzej Antoniak – przewodniczący,   

2)      dr Jolanta Drążyk – członek,

3)      mgr Monika Marcinkowska – członek,

4)      mgr Renata Matuszak- członek.

§ 2

 

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wartości historycznych pamiątek przechowywanych w  jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu (na podstawie ankiet stanowiących zał. Nr 1 do zarządzenia nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie powszechnej inwentaryzacji i ewidencji obiektów stanowiących historyczne pamiątki działalności Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników),

2) przejmowanie do Archiwum Uniwersyteckiego najcenniejszych historycznych pamiątek na podstawie protokołu przejęcia stanowiącego zał. Nr 1 do Zarządzenia,

3) koordynowanie projektów związanych z prezentowaniem historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu.

 

§ 3

 

Przedmioty przejęte przez Zespół, jeśli stanowią składniki majątku jednostki przekazującej, wejdą w skład majątku Archiwum Uniwersyteckiego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2014-06-17
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-17 15:10:44
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-01-10 13:07:48

Liczba wyświetleń strony: 1449

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka