Zarządzenie Nr 7/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2014 roku

zmieniające zarządzenie Rektora nr 87/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw

w ramach projektu pn. „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii
i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki
i konkurencyjności przedsiębiorstw”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


 § 1

1.        W zarządzeniu Rektora nr 87/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w ramach projektu pn. „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” uchyla się załącznik nr 3 -  „Formularz zgłoszeniowy dla pracownika przedsiębiorstwa”.

2.      W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 w miejsce uchylonego załącznika wprowadza się nowy załącznik nr 3 - " Formularz zgłoszeniowy dla pracownika przedsiębiorstwa", w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-31 09:16:04
Data aktualizacji:2014-01-31 09:16:05

Liczba wyświetleń strony: 1574

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka