Zarządzenie Nr 59/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Edukacji Szkolnej oraz Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      W Instytucie Edukacji Szkolnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się zmian polegających na

1)      likwidacji:

a)      Pracowni Filozofii, wchodzącej w skład Zakładu Literatury i Kultury Języka,

b)      Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji.

2)      utworzeniu:

a)      Zakładu Podstaw Dydaktyki,

b)      Zakładu Wczesnej Edukacji.

2.      W Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się zmian polegających na:

1)      likwidacji:

a)      Zakładu Teorii i Historii Sztuki,

b)      Zakładu Wzornictwa i Nowych Mediów.

2)      utworzeniu:

a)      Zakładu Wzornictwa,

b)      Zakładu Nowych Mediów.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 i § 5 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

„ § 3

W skład Instytutu Sztuk Pięknych wchodzą:

1.      Zakład Malarstwa i Rzeźby.

2.      Zakład Grafiki i Rysunku.

3.      Zakład Wzornictwa.

4.      Zakład Nowych Mediów.

 

  § 5

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

 

1.      Zakład Auksologii.

2.      Zakład Edukacji przez Media i Sztukę.

a)      Pracownia Mediów w Edukacji,

b)      Pracownia Wychowania przez Sztukę.

3.      Zakład Literatury i Kultury Języka.

a)      Pracownia Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej,

b)      Pracownia Języka Angielskiego.

4.      Zakład Podstaw Dydaktyki.

5.      Zakład Wczesnej Edukacji.

6.      Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka.

a)      Pracownia Przygotowania Pedagogicznego,

b)      Pracownia Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,

c)      Pracownia Rewalidacji.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 11:54:18
Data aktualizacji:2014-10-02 13:11:55

Liczba wyświetleń strony: 1242

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka