Zarządzenie Nr 44/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 czerwca 2014 roku

zmieniające zarządzenie nr 29/2013 w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach
i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W zarządzeniu rektora nr 29/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uchyla się załącznik nr 2 – „umowę o warunkach i zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

2.      W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 w miejsce uchylonego załącznika wprowadza się nowy załącznik nr 2 – „umowę o warunkach i zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach”, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2

 

Umowy ze studentami, które zostały zawarte na podstawie wzoru dotychczas obowiązującego, obowiązują w wersji podpisanej do chwili ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-13 09:48:07
Data aktualizacji:2014-06-13 09:48:08

Liczba wyświetleń strony: 1883

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka