traci moc na podstawie zarządzenie nr 12/2015

Zarządzenie Nr 23/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 60/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 września 2013  roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 7 Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

1.      Panią dr Elżbieta Marek – WNS (kształcenie nauczycieli),

2.      Panią mgr Ewę Karpowicz - przedstawicielkę URSD - WM,

3.      Pana mgra Krzysztofa Karbownika - przedstawiciela URSD - WH,

4.      Pana mgr Bogumiła Sobczyka - przedstawiciela URSD-WP,

5.      Pana Łukasza Antonika - przedstawiciela URSS - WH,

6.      Pana Tomasza Pietrasa - przedstawiciela URSS - WM,

7.      Panią Magdalenę Płóciennik - przedstawicielkę URSS - WO,

8.      Panią Katarzynę Kosiór - przedstawicielkę URSS - WP,

9.      Panią Martynę Rysińską - przedstawicielkę URSS - WA,

10.  Panią Igę Wiernicką - przedstawicielkę URSS - WFH(Filia),

11.  Panią Ilonę Lniak - przedstawicielkę URSS - WNS(Filia).

§ 2

Aktualny skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, po wprowadzeniu zmiany o której mowa w § 1 przedstawia się następująco:

1.      dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK - przewodnicząca,

2.      dr Marta Repelewicz  - przewodnicząca Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich (WM),

3.      dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK - WP (kształcenie nauczycieli),

4.      dr Joanna Karczewska - WP (kształcenie nauczycieli),

5.      dr Elżbieta Marek - WNS (kształcenie nauczycieli),

6.      dr Katarzyna Ziołowicz - WP (kształcenie nauczycieli),

7.      dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK - WP,

8.      dr Tomasz Chrząstek - WH,

9.      dr Renata Stępień - WO,

10.  dr Izabela Konieczna - WA,

11.  dr Jacek Bonarek - WFH (Filia),

12.   dr Maria Szymańska- WNS (Filia),

13.  dr Robert Dutkiewicz - SW,

14.  dr Ewa Mamrot-Tuszyńska - SJ,

15.  mgr Olga Kalińska - Dział Aplikacji i Wsparcia Informatycznego,

16.  mgr Agnieszka Świerczek - Kierownik Działu Nauczania,

17.  mgr Elżbieta Kurkowska - Kierownik Akademickiego Biura Karier,

18.  mgr Ewa Karpowicz - WM

19.  mgr Krzysztof Karbownik - WH

20.  mgr Bogumił Sobczyk - WP

21.  Łukasz Kowalczyk - WM

22.  Łukasz Antonik - WH

23.  Tomasz Pietras - WM

24.  Magdalena Płóciennik - WO

25.  Katarzyna Kosiór - WP

26.  Martyna Rysińska - WA

27.  Iga Wiernicka - WFH

28. Ilona Lniak - WNS

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 11:13:29
Data aktualizacji:2015-02-16 08:32:01

Liczba wyświetleń strony: 2093

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka