Zarządzenie Nr 64/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. W strukturze Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:

 

 1. likwiduje się:

a)    Zakład Stosunków Międzynarodowych,

b)    Zakład Integracji Europejskiej,

c)    Zakład Współczesnych Systemów Politycznych,

d)    Zakład Filozofii i Myśli Politycznej,

e)     Zakład Masowych Organizacji Społecznych,

f)     Zakład Polityki Społecznej,

g)    Zakład Socjologii Polityki.

 

 1. tworzy się:

a)    Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej,

b)    Zakład Systemów Politycznych,

c)    Zakład Socjologii i Polityki Społecznej,

d)    Zakład Samorządu Terytorialnego,

e)    Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.

 

 1. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, dotychczasową treść § 3 zarządzenia 113/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠3

 

W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

 1. Zakład Teorii Polityki,
 2. Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej,
 3. Zakład Systemów Politycznych,
 1. Pracownia Filozofii Polityki,
 1. Zakład  Historii Najnowszej,
 2. Zakład Socjologii i Polityki Społecznej,
 3. Zakład Samorządu Terytorialnego,
 4. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-30 14:02:40
Data aktualizacji:2014-09-30 14:02:40

Liczba wyświetleń strony: 1527

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka