Zarządzenie Nr 35/2014

Rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie wprowadzenia w Uczelni Regulaminu zamówień publicznych dotyczących realizacji zamówień na dostawy i usługi określone w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz pkt 8a i 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się w Uczelni Regulamin zamówień publicznych dotyczący realizacji zamówień na dostawy i usługi określone w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz pkt 8a i 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-05-23 14:20:18
Data aktualizacji:2014-05-23 14:20:18

Liczba wyświetleń strony: 2354

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka