Zarządzenie Nr 15/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 lutego 2014 roku

 zmieniające zarządzenie nr 96/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 listopada 2013 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w projekcie pt.: ”Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 69 ust. 1 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie udziału w projekcie Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

 

1)      w § 4 ust. 1 do dotychczasowej treści dodaje się treść w brzmieniu:

 

„Wartość prac (zlecenia) w ramach pomocy de minimis ustalana jest przez osoby wykonujące w Uczelni prace (zlecenie). Wartość prac (zlecenia) na rzecz przedsiębiorstwa w ramach projektu nie może łącznie przekroczyć kwoty 8500 (osiem tysięcy pięćset) złotych brutto.”,

 

2)      wprowadza się wzór umowy na realizację prac badawczych na zlecenie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-02-25 08:53:31
Data aktualizacji:2014-02-25 08:55:57

Liczba wyświetleń strony: 1434

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka