Zarządzenie Nr 39/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinie biologia, chemia, fizyka i geografia

            Na podstawie art 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1581) i  § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się z dniem 1 października 2014 roku niestacjonarne studia doktoranckie w następujących dyscyplinach:

1)      biologia, dziedzina nauk biologicznych, obszar nauk przyrodniczych,

2)      chemia, dziedzina nauk chemicznych, obszar nauk ścisłych,

3)      fizyka, dziedzina nauk fizycznych, obszar nauk ścisłych,

4)      geografia, dziedzina nauk o Ziemi, obszar nauk przyrodniczych.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-03 15:02:47
Data aktualizacji:2014-06-03 15:02:47

Liczba wyświetleń strony: 1758

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka