Zarządzenie  Nr 38/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów doktoranckich 
w roku akademickim 2014/2015

  

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4), lit. a ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 156 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

1.      Limit przyjęć na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

 Lp.

Jednostka podstawowa prowadząca
studia doktoranckie

Dyscyplina

Limit przyjęć

1

Wydział Humanistyczny

historia

30

językoznawstwo

7

literaturoznawstwo

25

razem wydział

62

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

biologia

12

chemia

6

fizyka

10

geografia

10

razem wydział

38

3

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

pedagogika

20

sztuki piękne

15

razem wydział

35

Razem Uczelnia

135

 

2.      Limit przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 wynosi:

 Lp.

Jednostka podstawowa prowadząca
studia doktoranckie

Dyscyplina

Limit przyjęć

1

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

biologia

10

chemia

10

fizyka

10

geografia

10

razem wydział

40

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-03 15:04:18
Data aktualizacji:2014-06-03 15:04:18

Liczba wyświetleń strony: 1810

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka