Zarządzenie Nr 28/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2014 roku

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Rok akademicki 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

2.      Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2014/2015

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2014

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2014 – 21.02.2015

zajęcia dydaktyczne

01.10.2014 – 23.12.2014

ferie zimowe

24.12.2014 – 06.01.2015

zajęcia dydaktyczne c.d.

07.01.2015 – 29.01.2014

dni wolne od zajęć dydaktycznych

10.11.2014

zimowa sesja egzaminacyjna

30.01.2015 – 10.02.2015

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

30.01.2015

przerwa międzysemestralna

11.02.2015 – 13.02.2015

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

14.02.2015 – 21.02.2015

SEMESTR LETNI

23.02.2015 – 30.09.2015

zajęcia dydaktyczne

23.02.2015 – 01.04.2015

wakacje wiosenne

02.04.2015 – 07.04.2015

zajęcia dydaktyczne c.d.

08.04.2015 – 16.06.2015

dni wolne od zajęć dydaktycznych

05.06.2015

letnia sesja egzaminacyjna

17.06.2015 – 27.06.2015

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

17.06.2015

wakacje letnie

28.06.2015 – 13.09.2015

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

14.09.2015 – 23.09.2015

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2014/2015

24.09.2015 – 30.09.2015

 

§ 3

 

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2015 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 24 września 2014 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 16 lutego 2015 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 11:31:39
Data aktualizacji:2014-04-28 11:31:40

Liczba wyświetleń strony: 2866

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka