Zarządzenie Nr 68/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 października 2014 roku

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 10  ust 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013r., poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 "Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznawanie stypendiów doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego" stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów, odbywających studia doktoranckie w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego na poszczególnych kierunkach studiów wynosi:

 

1.    Wydział Humanistyczny:  piętnastu doktorantów, w tym:

1)    kierunek językoznawstwo: trzech doktorantów,

2)    kierunek historia: dziewięciu doktorantów,

3)    kierunek literaturoznawstwo: trzech doktorantów;

 

2.    Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: piętnastu doktorantów, w tym:

1)        kierunek biologia: czterech doktorantów,

2)        kierunek chemia: trzech doktorantów,

3)        kierunek fizyka: pięciu doktorantów,

4)        kierunek geografia: trzech doktorantów;

 

3.    Wydział Pedagogiczny i Artystyczny: dziewięciu doktorantów, w tym:

1)        kierunek pedagogika: czterech doktorantów,

2)        kierunek sztuki piękne: pięciu doktorantów.

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego  w roku akademickim 2014/2015 wynosi tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-15 09:21:12
Data aktualizacji:2014-10-15 09:22:31

Liczba wyświetleń strony: 1918

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka