Zarządzenie Nr 71/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 20 października 2014 roku

w sprawie powołania Komisji doktoranckich w roku akademickim 2014/2015

Na podst. art. 200, 200a, 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013r., poz. 1581), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 5 ust 1 "Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznawanie stypendiów doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego" stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2014/2015 powołuje się Komisje doktoranckie
w składzie:

 

1. Dla kierunku historia:

 

1) dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący,

2) dr hab. Marta Samek, prof. UJK,

3) dr hab. Mariusz Nowak,

4) dr hab. Jacek Pielas,

5) mgr Krzysztof Karbownik – przedstawiciel doktorantów.

 

2. Dla kierunku językoznawstwo:

 

1) dr hab. Andrzej Kominek – przewodniczący,

2) prof. dr hab. Marek Ruszkowski,

3) dr hab. Elżbieta Michow, prof. UJK,

4) mgr Marlena Chudzik – przedstawicielka doktorantów.

 

3. Dla kierunku literaturoznawstwo:

 

1) dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK – przewodnicząca,

2) dr hab. Anna Kurska, prof. UJK,

3) dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK,

4) mgr Krzysztof Sowiński – przedstawiciel doktorantów.

 

§ 2

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w roku akademickim 2014/2015 powołuje się Komisje doktoranckie w składzie:

 

1. Dla kierunku biologia:

 

1) dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK – przewodniczący,

2) prof. dr hab. Wiesław Kaca,

3) dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK,

4) mgr Agnieszka Tomaszewska – przedstawicielka doktorantów.

 

2. Dla kierunku geografia:

 

1) dr hab. Roman Suligowski – przewodniczący,

2) dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK,,

3) dr hab. Ewa Nowak, prof. UJK,

4) mgr Monika Noga – przedstawicielka doktorantów.

 

3. Dla kierunku fizyka:

 

1) prof. dr hab. Wojciech Florkowski – przewodniczący,

2) prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński,

3) prof. dr hab. Marek Pajek,

4) mgr Alina Czajka – przedstawicielka doktorantów.

 

4. Dla kierunku chemia:

 

1) prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka– przewodnicząca,

2) dr hab. Mieczysław Scendo, prof. UJK,

3) dr hab. Krystyna Kurdziel,

4) mgr Małgorzata Zienkiewicz – przedstawicielka doktorantów.

 

§ 3

 

Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w roku akademickim 2014/2015 powołuje się Komisje doktoranckie w składzie:

 

1. Dla kierunku pedagogika:

 

1) prof. dr hab. Bożena Matyjas – przewodnicząca,

2) dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,

3) dr hab. Ewa Kula,

4) dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK

5) mgr Bogumił Sobczyk – przedstawiciel doktorantów.

 

2. Dla kierunku sztuki piękne:

 

1) prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk – przewodnicząca,

2) prof. Ryszard Ługowski,

3) prof. UJK Tomasz Sikorski

4) prof. zw. Władysław Szczepański,

5) mgr Joanna Łuczaj – przedstawicielka doktorantów.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-20 14:33:02
Data aktualizacji:2014-10-20 14:34:34

Liczba wyświetleń strony: 1327

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka