Zarządzenie Nr 82/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 grudnia 2014  roku

w sprawie zadań przewidzianych do realizacji w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych

 

Na podstawie art. 227 ust. 1 oraz art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku poz. 572  ze zm.) oraz na podstawie  69 ust. 2 Statutu Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w związku z Zarządzeniem Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych i sabotażowych, wprowadzam  „Procedury postępowania dla UJK po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych” stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje Dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników obiektów dydaktycznych, kierowników Domów Studenta, do zapoznania z niniejszym zarządzeniem, podległych im pracowników.
 

§ 3

W Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, wszystkie przedsięwzięcia koordynuje  we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Obrony Prezydenta m. Piotrków Trybunalski, Prorektor ds. Filii.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-01-07 13:26:03
Data aktualizacji:2015-01-07 13:28:31

Liczba wyświetleń strony: 1261

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka