Zarządzenie Nr 62/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 września 2014 roku

 

w sprawie upoważnienia do podpisywania świadectw pracy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572); art. 3¹ § 1, 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam niżej wymienione osoby do podpisywania w moim imieniu świadectw pracy dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 

  1. Kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr Aleksandra Pisarska,
  2. Kierownik Działu Kadr w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – mgr Marcin Małek,
  3. w odniesieniu do pracowników Filii w Piotrkowie Trybunalskim - Główny Specjalista ds. Kadrowych w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - mgr Renata Goska – Bolanowska.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-30 13:38:22
Data aktualizacji:2014-09-30 13:38:22

Liczba wyświetleń strony: 1342

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka