Zarządzenie Nr 36/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                     Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      W strukturze Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:

1)      likwiduje się Pracownię Socjologii Organizacji,

2)      tworzy się Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem.

 

2.      Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, dotychczasową treść § 4 zarządzenia 113/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠4

 

W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)      Zakład Zarządzania Strategicznego,

2)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji,

3)      Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu,

4)      Zakład Logistyki,

5)      Zakład Zarządzania Finansami i Polityki Finansowej Organizacji,

6)      Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem,

7)      Pracownia  Marketingu i Przedsiębiorczości.”

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.06.2014r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-05-28 10:37:41
Data aktualizacji:2014-05-28 10:37:42

Liczba wyświetleń strony: 1392

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka