Zarządzenie Nr 76/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii  Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dokonuje się zmian polegających na

1)      likwidacji:

a)      Pracowni Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa,

b)      Pracowni Zastosowań Informatyki w Edukacji.

2)      utworzeniu Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 82/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 4

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

1.      Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań,

2.      Zakład Pedagogiki Społecznej,

3.      Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego,

4.      Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,

5.      Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,

6.      Zakład Psychologii,

7.      Zakład Socjologii,

8.      Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-19 10:42:24
Data aktualizacji:2014-12-02 11:01:52

Liczba wyświetleń strony: 1224

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka