Traci moc na podstawie zarządzania nr 37/2016

Zmiany w zarządzeniu nr 10/2015, 59/2015, 85/2015

Zarządzenie Nr 55/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę

zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad

przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasady przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą:

1)      zarządzenie nr 46/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wyjazdów studentów  Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach programu LLP-Erasmus do instytucji partnerskich oraz zasad przyjmowania studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach,

2)       zarządzenie nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2009,

3)      zarządzenie nr 37/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2009.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-08-04 13:26:24
Data aktualizacji:2016-06-28 13:06:53

Liczba wyświetleń strony: 1707

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka