Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

Zarządzenie Nr 78/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego dokonuje się zmiany polegającej na utworzeniu Pracowni Teatru, Filmu i Nowych Mediów.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1,  dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 83/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią
w brzmieniu:

 

„ § 4

 

W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:

1.      Zakład Literatury po 1918 roku i Teorii Literatury,

2.      Zakład Historii Literatury do 1918 roku,

3.      Zakład Badań Kulturowych,

4.      Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej,

5.      Zakład Komunikacji Językowej,

6.      Zakład Edukacji Polonistycznej,

7.     Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-03 10:19:49
Data aktualizacji:2016-10-26 11:04:47

Liczba wyświetleń strony: 1671

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka