Zarządzenie Nr 20/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „EkoProgres”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się Regulamin określający zasady uczestnictwa w projekcie „EkoProgres” realizowany w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących ”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-04 13:00:04
Data aktualizacji:2014-04-04 13:08:09

Liczba wyświetleń strony: 1896

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka