Zarządzenie Nr 74/2014

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Biologii Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, w Instytucie  Biologii dokonuje się poniższych zmian:

 

 1. likwiduje się:
 1. Zakład Ochrony Przyrody,
 2. Zakład Fizjologii Roślin.

 

 1. tworzy się Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 4 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
9 czerwca 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 4

 

W skład Instytutu Biologii wchodzą:

 1. Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców,
 2. Zakład Biochemii i Genetyki,
 3. Zakład Botaniki,
 4. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej,
 5. Zakład Mikrobiologii,
 6. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
 7. Zakład Fizjologii Zwierząt,
 8. Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii,
 9. Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin,
 10. Zakład Radiobiologii i Immunologii. 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-11-03 13:29:24
Data aktualizacji:2014-11-03 13:29:24

Liczba wyświetleń strony: 1600

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka