Zarządzenie Nr 54/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lipca 2014 roku

w sprawie zniesienia tajności dokumentu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),§ 69 ust. 2 Statutu oraz art. 6 ust. 4 stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228) zarządzam co następuje:

§1

Znosi się klauzule tajności dokumentu - RK-Z-111-73/2009 z dnia 28.07.2009 r.

§ 2

Do naniesienia zmiany, o której mowa w § 1 wyznaczam Kierownika kancelarii niejawnej – Zenona Walasa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-07-23 09:55:39
Data aktualizacji:2014-07-23 09:55:39

Liczba wyświetleń strony: 1347

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka