Zarządzenie Nr 69/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 października 2014 roku

 

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2014/2015

 

 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013r., poz. 1351), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3 "Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznawanie stypendiów doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego" stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 42/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

podmiotowej   na   dofinansowanie   zadań  projakościowych,   odbywających   studia   doktoranckie prowadzone na Wydziale Humanistycznym UJK wynosi:

 

1)   na kierunku językoznawstwo:

     a)  jeden doktorant studiujący na pierwszym roku studiów,

     b)  jeden doktorant studiujący na drugim roku studiów,

     c)  zero doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

     d)  zero doktorantów studiujących na czwartym roku studiów;

 

2)   na kierunku historia:

     a)  pięciu doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  pięciu doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c)  czterech doktorantów studiujących na trzecim roku studiów,

     d)  trzech doktorantów studiujący na czwartym roku studiów;

 

3)   na kierunku literaturoznawstwo:

     a)  dwóch  doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  pięciu doktorantów studiujących na drugim roku studiów;

    

§ 2

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

podmiotowej   na   dofinansowanie   zadań  projakościowych,   odbywających   studia   doktoranckie prowadzone na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK wynosi:

 

1)   na kierunku biologia:

     a)  trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  trzech doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c) dwóch doktorantów studiujących na trzecim roku studiów;

 

 

2)   na kierunku chemia:

     a)  zero doktorantów studiujący na pierwszym roku studiów,

     b)  zero doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c) trzech doktorantów studiujących na trzecim roku studiów;

 

3)   na kierunku fizyka:

     a)  zero  doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  zero  doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c) jeden doktorant  studiujący na trzecim roku studiów;

 

4)   na kierunku geografia:

     a)  dwóch  doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

b)  jeden  doktorant  studiujący na drugim roku studiów,

     c)  jeden doktorant  studiujący na trzecim roku studiów;

    

§ 3

 

Liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

podmiotowej   na   dofinansowanie   zadań  projakościowych,   odbywających   studia   doktoranckie prowadzone na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK wynosi:

 

1)   na kierunku pedagogika:

     a)  trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  dwóch doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c) trzech doktorantów studiujących na trzecim roku studiów;

 

2)   na kierunku sztuki piękne:

     a)  trzech doktorantów studiujących na pierwszym roku studiów,

     b)  czterech doktorantów studiujących na drugim roku studiów,

     c) sześciu doktorantów studiujących na trzecim roku studiów.

 

§ 4

 

Wysokość kwoty zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2014/2015 wynosi dziewięćset  złotych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-15 09:23:44
Data aktualizacji:2014-10-15 09:23:45

Liczba wyświetleń strony: 1802

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka