Zarządzenie Nr 45/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia regulaminu Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się regulaminu Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-17 15:06:01
Data aktualizacji:2014-06-17 15:06:02

Liczba wyświetleń strony: 1769

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka