Zarządzenie Nr 16/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 lutego 2014 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 61/2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu stażowego dla pracowników przedsiębiorstw
w jednostkach naukowych w ramach projektu pn. „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W zarządzeniu rektora nr 61/2013 z dnia 23 września w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu stażowego dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych w ramach projektu pn. „Inwencja II – Transfer wiedzy, technologii
i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki
i konkurencyjności przedsiębiorstw” uchyla się załącznik nr 6 i nr 11.

2.      W zarządzeniu o którym mowa w ust. 1 w miejsce uchylonych załączników wprowadza się nowe załączniki nr 6 i nr 11, w brzmieniu określonym niniejszym zarządzeniem.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-10 09:56:25
Data aktualizacji:2014-03-10 09:56:25

Liczba wyświetleń strony: 1418

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka