Zarządzenie Nr 1/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.  nr 21, poz.94 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się w 2014 r. następujące normy czasu dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

 

Miesiąc

Liczba
godzin

Liczba
dni

I

168

21

II

160

20

III

168

21

IV

168

21

V

160

20

VI

160

20

VII

184

23

VIII

160

20

IX

176

22

X

184

23

XI

144

18

XII

168

21

łącznie

2.000

250

 

 

2. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje norma godzin pracy proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

 

§ 2

 

1. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników zaliczonych do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dysponujących zaświadczeniami lekarza prowadzącego badania profilaktyczne, ważnymi przez cały rok 2014, o celowości stosowania wobec nich skróconych norm czasu pracy, których czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

2. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, których czas pracy na mocy odrębnych przepisów jest krótszy niż przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-13 15:05:03
Data aktualizacji:2014-01-13 15:09:59

Liczba wyświetleń strony: 2997

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka