Zarządzenie Nr 5/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 34/2013 w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014

 

 

Na podstawie art. 66 ust 1 i 2, art. 99 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 5 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533), § 21 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 28 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 dokonuje się zmiany w załączniku nr 4, polegającej na dodaniu w tabeli dotyczącej opłat za wydanie dokumentów pkt 8) w brzmieniu:

 

8

świadectwo ukończenia kursu

30 zł

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-24 10:52:24
Data aktualizacji:2014-01-24 10:52:25

Liczba wyświetleń strony: 1801

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka