Zarządzenie Nr 51/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 7 lipca 2014 roku

zmieniające zarządzenie nr 49/2014  w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 49/2014 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim,  dotychczasową treść § 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-07-09 11:16:58
Data aktualizacji:2014-07-09 11:16:58

Liczba wyświetleń strony: 1803

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka