Zarządzenie Nr 65/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2014 roku

 

w sprawie udzielenia kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pełnomocnictwa do zawierania umów w przedmiocie praktyk zawodowych dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 98 - 109 Kodeksu cywilnego zarządza się co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się Kierownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - dr Rafałowi Pawłowskiemu pełnomocnictwa do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest  uprawniony do samodzielnego zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jeśli nie przewidują one ponoszenia odpłatności przez Uniwersytet.

 

§ 3

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest  uprawniony do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które przewidują odpłatność ze strony Uniwersytetu łącznie z kwestorem.

 

 

§ 4

Pełnomocnictwo jest ważne do końca okresu powołania na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, chyba że zostanie odwołane.

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-02 08:25:19
Data aktualizacji:2014-10-02 08:25:20

Liczba wyświetleń strony: 1230

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka