Traci moc na podstawie zarządzenia nr 71/2015

Zarządzenie  Nr 63/2014 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom

 

               Na podstawie art. 199 ust 2. i ust. 4 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 74/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 września 2012r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

W roku akademickim 2014/2015 ustalenia szczegółowe, o jakich mowa w § 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach ustalane są do 30 września 2014r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-30 13:45:13
Data aktualizacji:2015-10-05 09:26:03

Liczba wyświetleń strony: 1729

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka