Zarządzenie Nr 31/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 3) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Regulamin Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-05-12 13:59:13
Data aktualizacji:2014-05-12 13:59:13

Liczba wyświetleń strony: 1441

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka