Traci moc na podstawie zarządzenia nr 76/2016

zmiany w zarządzeniu nr 70/2014, 77/2014

Zarządzenie Nr 42/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 czerwca 2014  roku

w sprawie szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK

 

Na podstawie art. 200 i 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 10-14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013r. r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2013 poz. 1581), zwanego dalej rozporządzeniem oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

  

§ 1

Niniejsze zarządzenie określa szczegółowy tryb składnia i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w UJK, a także  wzory wniosków o przyznanie  stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2

Uchyla się zarządzenie nr 89/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 15 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK, zarządzenie nr 62/2013 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  23 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK oraz zarządzenie nr 88/2012 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i zarządzenie nr 53/2013 rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2014 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-10 14:50:47
Data aktualizacji:2016-10-07 12:02:12

Liczba wyświetleń strony: 2548

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka