Traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2016

Zarządzenie Nr 81/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze organizacyjnej  Wydziału Humanistycznego dokonuje się zmiany polegającej na zmianie nazwy Instytutu z: Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa na Instytut Dziennikarstwa i Informacji.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 1 zarządzenia nr 83/2012 rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego  wchodzą:

1.      Instytut Filologii Obcych,

2.      Instytut Historii,

3.      Instytut Filologii Polskiej,

4.      Instytut Dziennikarstwa i Informacji.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2014-12-22
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-24 09:29:54
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-08-09 10:37:04

Liczba wyświetleń strony: 1762

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka