Zarządzenie Nr 37/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich

 

Na podstawie art 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 6 uchwały Senatu nr 29/2014 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015,
w następującym składzie:

1.      prof. Janusz  Król – przewodniczący komisji,

2.      dr Katarzyna Ziołowicz – sekretarz komisji,

3.      dr hab. Marta Samek, prof. UJK (Wydział Humanistyczny),

4.      prof. dr hab. Teodora Król (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

5.      prof. dr hab. Sławomir Koziej (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

6.      mgr Arkadiusz Toporski – przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-05-28 10:39:38
Data aktualizacji:2014-05-28 10:39:39

Liczba wyświetleń strony: 1821

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka