Zarządzenie Nr 66/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                              

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie udzielenia dziekanom pełnomocnictw do zawierania umów w przedmiocie

praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 98 - 109 Kodeksu cywilnego zarządza się co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2

Dziekani są uprawnieni do samodzielnego zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, jeśli nie przewidują one ponoszenia odpłatności przez Uniwersytet.

 

§ 3

Dziekani są uprawnieni do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, które przewidują odpłatność ze strony Uniwersytetu łącznie z kwestorem.

 

§ 4

Z uwzględnieniem postanowień § 2 i 3 umowy w przedmiocie praktyk zawodowych:

1)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Teodora Król prof. UJK,

2)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Humanistycznego zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

3)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK,

4)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Zarządzania i Administracji zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

5)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Nauk o Zdrowiu zawiera i podpisuje dziekan - prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek,

6)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Filologiczno-Historycznego zawiera i podpisuje dziekan - dr hab. Marek Dutkiewicz prof. UJK,

7)      dotyczących studentów i słuchaczy Wydziału Nauk Społecznych zawiera i podpisuje dziekan - prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner.

 

§ 5

Osoby wskazane w § 4 są uprawnione do zawierania i podpisywania umów w przedmiocie praktyk zawodowych, do końca kadencji 2012 -2016, chyba że pełnomocnictwa zostaną odwołane.

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-10-02 08:27:11
Data aktualizacji:2016-04-18 13:14:41

Liczba wyświetleń strony: 1145

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka