Zarządzenie Nr 79/2014

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Geografii Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

 

 

 

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, w Instytucie Geografii dokonuje się poniższych zmian:

 

1)      likwiduje się Pracownię Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej,

2)      tworzy się Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej.

 

§2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w §1, dotychczasową treść § 6 zarządzenia nr 50/2011 Rektora  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
9 czerwca 2011 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ § 6

 

W skład Instytutu Geografii wchodzą:

1. Zakład Hydrologii i Geoinformacji,

2. Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska,

3. Zakład Badań Regionalnych i Gospodarki Przestrzennej,

4. Zakład Geografii Społeczno – Ekonomicznej,

5. Zakład Turystyki i Dydaktyki Geografii, 

6. Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej,

7. Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 23.02.2015r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-03 10:20:58
Data aktualizacji:2014-12-03 10:20:58

Liczba wyświetleń strony: 1814

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka