Zmienione zarządzeniem nr 33/2014

Zarządzenie Nr 17/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2014 roku

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży dla studentów w ramach projektu ”grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych”

            Na podstawie art. 66 ust.  2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.        Wprowadza się Regulamin staży dla studentów w ramach projektu ”grantPROGRES II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych”.

2.        Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.        Wprowadza się wzór umowy dotyczącej realizacji stażu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.        Wprowadza się wzór umowy o staż, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-10 10:00:31
Data aktualizacji:2014-05-23 14:13:17

Liczba wyświetleń strony: 1564

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka