Zarządzenie Nr 4/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 22 stycznia 2014 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 45/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Programu LLP – Erasmus

 

Na podstawie 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 

W zarządzeniu rektora nr 45/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Programu LLP – Erasmus wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      W załączniku nr 1 - "Regulaminie wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach Programu LLP - Erasmus", w miejsce nazwy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się nazwę Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2)      Uchyla się załączniki nr 6 i 6a do wyżej wymienionego zarządzenia.

3)      Wprowadza się załączniki 6  i 6a w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem. 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-01-24 10:49:23
Data aktualizacji:2014-01-24 10:49:23

Liczba wyświetleń strony: 1557

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka