Zarządzenie Nr 83/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zasad rozliczania i ewidencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach projektu pn. „MEDREH - budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia.”

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zasady rozliczania i ewidencji projektu „MEDREH - budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia”.

§ 2

Zasady, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-01-12 12:30:14
Data aktualizacji:2015-01-12 12:34:13

Liczba wyświetleń strony: 1256

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka