zmiany w zarządzeniu nr 13/2014, 58/2015, 7/2016, 56/2018

Zarządzenie Nr 8/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2014 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 104 – art. 104³ Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2001, nr 79, poz. 854 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Tracą moc obowiązującą:

1)      zarządzenie Nr 70/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2)      Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Regulamin pracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-01-31 09:26:54
Data aktualizacji:2020-08-28 12:35:21

Liczba wyświetleń strony: 6552

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka