Zarządzenie Nr 19/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W strukturze Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu dokonuje się zmiany nazwy Zakładu Fizjologii i Patofizjologii na Zakład Fizjologii,  Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej.

 

2.      Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1, dotychczasową treść § 2 zarządzenia 96/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠2

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:

1.   Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2.   Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej,

3.    Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

1) Pracownia Badań Naukowych,

4.    Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego,

5.    Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa  Pediatrycznego i Społecznego,

6.    Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego,

7.    Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie,

8.    Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa  Onkologicznego,

9.    Zakład Umiejętności Pielęgniarskich i Organizacji Pracy,

10.    Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego,

11.    Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego,

12.    Zakład Patologii.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-14 10:34:21
Data aktualizacji:2014-03-14 10:34:22

Liczba wyświetleń strony: 1473

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka